Śląsk i Zagłębie idą w kierunku regulacji nowoczesnej mobilności.

  • Post author:
  • Post category:Polska

W Katowicach w ostatnich miesiącach dzieje się całkiem dużo w temacie współdzielonej mobilności. Wiele uwagi poświęcono jej w grudniu ubiegłego roku, gdy właśnie w stolicy Górnego Śląska odbywał się szczyt klimatyczny ONZ. Na krótko przed startem tego wydarzenia w Katowicach (chociaż nie tylko tam, bo również w Rybniku) uruchomione zostały dwie usługi carsharingu elektrycznego; eCar od Tauronu, oraz GreenGoo którego operatorem jest sieć wypożyczalni samochodów Transporters. Jeszcze przed udostępnieniem wspomnianych usług, wprowadzone na śląskie ulice zostały usługi carsharingu – Traficar i CityBee, scootersharingu – Blinkee, a także kilka miast górnośląsko-zagłębiowskiej aglomeracji wcześniej posiadało własne programy roweru miejskiego.

Jak się jednak okazuje, taki stan rzeczy aglomeracji nie wystarczy i ten region Polski jest współdzieloną mobilnością zainteresowany znacznie mocniej. Dodatkowym bodźcem dla chęci rozwoju tego zagadnienia jest fakt, złożonego podziału administracyjnego, w wyniku czego dochodzi na tym terenie do takich przypadków, że klient chcąc przejechać rowerem miejskim z jednego miasta do sąsiedniego, musi na ich granicach zamieniać rower na inny, będący programem drugiego miasta. Aby rozwiązać bariery m.in podobne do opisanych powyżej, został w 2017 roku powołany związek metropolitarny GZM w skład którego wchodzi 41 gmin znajdujących się geograficznie w aglomeracji (poza Jaworznem, które nie zdecydowało się na dołączenie do strutkur).

GZM w zakresie współdzielonej, zrównoważonej mobilności zapowiada stworzenie regulacji, pozwalającej na harmonijny rozwój nowoczesnych rozwiązań na terenie aglomeracji. Specjalnie na tą okoliczność w ramach GZM, został stworzony zespół ds nowoczesnej mobilności do którego zaproszono przedstawicieli miast znajdujących się w zasięgu aglomeracji, przedstawicieli spółek transportowych działających w okręgu, a także przedstawicieli biznesu, czyli firm oferujących usługi współdzielonej mobilności. W zeszłą środę w siedzibie GZM miało miejsce już drugie spotkanie tego zespołu, na którym rozmawiano o barierach dla rozwoju nowoczesnej mobilności, ale też o możliwych wytycznych dla uchwał tworzonych przez GZM, dzięki którym nowoczesna mobilność na Śląsku i w Zagłębiu będzie się sukcesywnie rozwijać. Wśród przedstawicieli usług komercyjnych znaleźli się przedstawiciele: Taxify (usługi taksówkowe), NextBike, BikeU (bikesharing), Blinkee (scootersharing), eCar, Panek i Traficar (carsharing).

Z perspektywy carsharingu, najistotniejszymi poruszonymi podczas spotkania zagadnieniami, były te związane z digitalizacją opłat za parkowanie pojazdów współdzielonych w ramach całej aglomeracji, bowiem w tej chwili w miastach aglomeracji występują różne systemy pobierania opłat za parkowanie co istotnie utrudnia prowadzenie takiego biznesu. Rozmawiano również na temat stworzenia zewnętrznej aplikacji agregującej usługi współdzielonej mobilności na terenie Śląska i Zagłębia, oraz integracji jej z usługami transportu zbiorowego, które również miałyby pełnić funkcję organizera trasy „bez granic” na terenie aglomeracji. Efektem zebrania było przedstawienie listy barier i potencjalnych rozwiązań proponowanych władzom gmin zrzeszonych w GZMie. Listy te będą w najbliższych tygodniach analizowane w ramach Urzędów Gmin i Miast, w wyniku czego ma powstać uchwała wspomagająca nowe rodzaje mobilności, celem ułatwienia organizacji transportu mieszkańcom tej największej polskiej aglomeracji.

Udostępnij przez :

Dodaj komentarz