Słownik najpopularniejszych zagadnień związanych z branżą CS

Aplikacja Mobilna – to podstawowe narzędzie użytkownika, bez którego korzystanie z usługi CS (poza systemami P2P opisanymi poniżej) nie byłoby możliwe. Aplikacja instalowana na smartfonie, po uprzednim zarejestrowaniu konta, oraz jego potwierdzeniu (Walidacja – również zagadnienie opisane poniżej), pozwala na przeglądanie dostępności i lokalizacji pojazdów w usłudze, oraz umożliwia ich rezerwację. Aplikacja jest również niezbędna do zdalnego otwarcia zarezerwowanego samochodu, a także do jego zamknięcia gdy będziemy chcieli zakończyć korzystanie z usługi. Warto przy tej okazji odnotować iż do prawidłowego działania aplikacji w systemie CS, niezbędne będzie połączenie z internetem, a także udostępnienie aplikacji, aktualnej lokalizacji smartfona. 

Baza – (Stacja) pojęcie Bazy, występuje z reguły w przypadkach CS stacjonarnego (wyjątkiem są rozwiązania oparte o pojazdy elektryczne, gdzie Bazą jest dedykowana – często na wyłączność stacja ładowania prądem). Jest to w zależności od operatora, jedno miejsce parkingowe, bądź większy obszar w którym klient pobiera pojazd i w tej samej (bądź gdy takich baz w danym obszarze miejskim jest więcej) lub podobnej bazie dedykowanej przez dostawcę deklaruje jego zwrot. W systemach stacjonarnych, w większości przypadków nie istnieje możliwość pozostawienia pojazdu gdziekolwiek poza Bazą.

Czytnik RFID – to panel, najczęściej przymocowany od środka do dolnej lewej strony szyby czołowej samochodu CS. Czytnik służy głównie jako urządzenie otwierające zdalnie pojazd w którym jest zamontowane, gdy użytkownik przyłoży doń aktywną kartę RFID. Oprócz tej funkcjonalności panel czytnika RFID zawiera diody LED które w zależności od statusu samochodu, świecą się na konkretne kolory informując użytkowników o statusie pojazdu. 

Free Floating – czyli w wolnym tłumaczeniu „wolny przepływ”. Jest to najbardziej komfortowy z punktu widzenia klienta rodzaj CS. Tego rodzaju rozwiązanie jest przeciwieństwem systemu stacjonarnego. W przypadku Free Floating, użytkownik pobiera samochód z miejsca, w którym zostawił go poprzedni użytkownik, który kierował się w kwestii pozostawienia pojazdu pełną dowolnością. Innymi słowy klient systemu FF, kończąc wynajem nie jest zobowiązany do odstawienia go w narzuconym przez operatora miejscu, a pozostawia pojazd tam gdzie sam chce, kierując się zupełną dowolnością. Oczywistym jest że przez dowolność rozumiane jest że pojazd musi być pozostawiony na miejscu parkingowym oznaczonym jako publiczne. Pozostawienie pojazdu w miejscach objętych zakazem zatrzymywania, bądź na parkingach prywatnych, nie wpisuje się w zamysł usługi typu Free Floating i z pewnością będzie skutkowało obciążeniem klienta karą umowną. Mimo wymienionych powyżej zalet, FF ma też jedną dość istotną wadę. Działanie tego rodzaju CS jest praktycznie wykluczone w przypadku systemów działających w oparciu o pojazdy elektryczne, co związane jest z ich stosunkowo niewielkim zasięgiem i wymogiem ładowania ich baterii na dedykowanych stacjach.

Karta RFID – jest to karta magnetyczna, często dodawana do zarejestrowanego konta, jako jedyne, bądź dodatkowe (w systemach opartych na aplikacjach mobilnych) narzędzie dostępuj do samochodu w programie CS. Karta RFID po zbliżeniu jej do czytnika RFID powoduje otwarcie pojazdu i rozpoczęcie wynajmu. Aby wynajem zakończyć również używa się karty RFID, która po przyłożeniu do czytnika RFID zamyka pojazd.

P2P – (Person2Person) jest najprostszym i najstarszym znanym rodzajem Carsharingu, opartym na wzajemności pomiędzy dwoma użytkownikami działającymi analogowo w ramach udostępnionej platformy kontaktu. W systemie P2P właściciel pojazdu, wiedząc że w danym momencie nie będzie go potrzebował, udostępnia go odpłatnie na umówiony uprzednio okres czasu. Systemy tego rodzaju, mimo dużej popularności w pierwszej fazie rozwoju, ustępują obecnie miejsca systemom biznesowym, gdzie podmiot będący operatorem systemu udostępnia dużą ilość pojazdów którymi w pełni zarządza bez pośredników. 

Punkt Walidacji – jest miejscem wskazanym przez operatora CS, gdzie nowo zarejestrowany klient usługi zgłasza się z dokumentami (głównie z dokumentem prawa jazdy) w celu potwierdzenia swojej tożsamości oraz sprawdzenia ważności uprawnień. Fakt istnienia punktu walidacji zależy od polityki operatora systemu CS.

Slot  – (Kieszeń) to niewielkie pudełko zazwyczaj umieszczane w schowku na przeciwko fotela pasażera, w którym znajduje się miejsce do umieszczenia kluczyka do pojazdu, oraz opcjonalnie karty paliwowej, parkingowej, oraz dowodu rejestracyjnego. Układy kieszeni różnią się w zależności od systemów. Kieszeń połączona jest elektronicznie z systemem do zarządzania usługą, który weryfikuje fakt pozostawienia w niej kluczyka oraz dodatkowego opcjonalnego wyposażenia, a gdy ich nie stwierdza blokuje możliwość zamknięcia pojazdu i zakończenia naliczania opłaty za usługę, do czasu zwrócenia doń pełnego ekwipunku pobranego na początku wynajmu.  

Strefa Domowa – to ogólna nazwa terenu w którym użytkownik usługi CS może pobrać i zostawić wynajmowany samochód. Znaczenie tego określenia może być rozumiane dwojako, w zależności od tego czy używany system jest systemem stacjonarnym (opartym na bazach/stacjach), czy jest to free-floating (dowolność pozostawienia samochodu), gdzie zakres miejsca gdzie klient może pozostawić samochód, nazywany jest właśnie strefą domową. 

Strefa Zewnętrzna – tą nazwą określana jest strefa w której pojazd systemu CS nie może być pozostawiony, a wynajem zakończony. W zależności od rodzajów systemów, w niektórych operator dopuszcza poruszanie się pojazdem w strefie zewnętrznej, co może wiązać się z inną taryfą (zazwyczaj wyższą) niż podczas poruszania się w strefie domowej. W większości dostępnych na świecie systemów klient jest informowany poprzez komendy na smartfonie, lub bezpośrednio, poprzez specjalnie skonfigurowane wyposażenie samochodu, o fakcie wjechania do strefy zewnętrznej, wraz z instrukcjami odnośnie możliwego postępowania w powstałej sytuacji. 

Stop Over – znany również pod nazwą stawki postojowej, to opcja w wynajmie CS, gdy samochód stoi zaparkowany w trakcie aktywnego wynajmu. Podczas takiego postoju użytkownik pojazdu może z niego wyjść i zamknąć go za pomocą kluczyka którego nie zostawia w slocie (kieszeni) tylko zabiera ze sobą. Uaktywniona opcja Stop Over zawsze wiąże się opłatą, natomiast w zależności od polityki każdego z operatorów systemów CS, rodzaje naliczania stawek Stop Over różnią się. Najpopularniejszy rodzaj naliczania opłat to taki gdzie użytkownik obciążany jest wyłącznie kwotą za minuty postoju, w kwocie standardowej, jednak już bez naliczania stawki za kilometry, natomiast istnieją również systemy bardziej prokonsumenckie, gdzie stawka Stop Over jest naliczana w specjalnej, obniżonej wysokości, co ma klientów zachęci do pozostawiania pojazdów na parkingach wraz z uaktywnioną opcją Stop Over. W trakcie trwania postoju w tej opcji, samochód nie jest widoczny w aplikacji dla innych użytkowników usługi. Często pojawiającym się pytaniem wśród użytkowników zaczynających przygodę z CS, jest to o sens istnienia opcji Stop Over, gdy można samochód po prostu zwrócić i uniknąc naliczania jakiekolwiek opłaty za postój, a gdy auto będzie potrzebne ponownie, to wystarczy zarezerwować je ponownie i płacić wyłącznie za czas użytkowania pojazdu. Oczywiście ten tok myślenia jest racjonalny, a opcja Stop Over nie wydaje się sensowna w każdym jednostkowym wynajmie CS. Jednakże doświadczeni użytkownicy systemów CS chętnie wykorzystują Stop Over, podczas m.in szybkich zakupów, gdzie blokują pojazd na kilka minut nie ryzykując spacerów z zakupami w celu dotarcia do następnego najbliższego pojazdu, gdy ten użytkowany przez klienta do przyjazdu do sklepu został wynajęty przez innego użytkownika systemu. Czasami po prostu nie opłaca się ryzykować, dlatego też opcja Stop Over w szerszym zakresie użytkowania systemów CS ma sens.

Walidacja –  jest ostatnim etapem rejestracji konta w usłudze CS, polegającym na przedstawieniu usługodawcy systemu kompletu wymaganych dokumentów osobistych. Głównym założeniem etapu walidacji jest weryfikacja ważności uprawnień do kierowania samochodami kategorii B, osoby rejestrującej się w usłudze. W zależności od operatora, walidacja może być zdalna, lub bezpośrednia. W przypadku zdalnej, użytkownik zobowiązany jest to przesłania zdjęć mailem na adres wskazany przez operatora usługi, bądź gdy aplikacja mobilna udostępnia taką możliwość, może przesłać zdjęcia automatycznie z aparatu telefonu komórkowego użytkownika, bezpośrednio do systemu usługi. Przy bezpośredniej walidacji klient zobowiązany jest, udać się do jednego ze wskazanych przez operatora punktów, gdzie weryfikacja dokumentów nastąpi manualnie poprzez osobę upoważnioną do tego działania w imieniu użytkownika. Fakt wyboru sposobu weryfikacji zależy w dużej mierze od operatora, który kieruje się komfortem klienta (system zdalny), zabezpieczeniem usługi przez oszustami (bezpośredni) lub szeregiem innych uwarunkowań, jak choćby miejscowym prawem, jak dzieje się to choćby w Niemczech, gdzie regulacje prawne nie pozwalają operatorom CS proponować walidacji zdalnych. Dodatkowym ważnym faktem odnośnie walidacji o którym warto wspomnieć, jest to że walidacja bezpośrednia, gdy zakończona jest akceptacją potwierdzoną na miejscu przez przedstawiciela operatora, zazwyczaj wiąże się z niezwłocznym udzieleniem dostępu do usługi, co przy walidacji zdalnej nie jest możliwe i naraża użytkownika na oczekiwanie na odblokowanie konta, w ekstremalnych przypadkach, nawet kilka dni.