Car2Go jak Vozilla.
Segmentacja stref i droższe peryferia.

Dużą rewolucję w sposobie naliczania cen zapowiada Car2Go – partner w największym carsharingu na świecie – ShareNow. Operator wprowadza zróżnicowane opłaty w zależności od miejsca w którym klient zostawia samochód. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w tej chwili tylko w oddziale w amerykańskim Seattle, a działa w następujący sposób:
– Obszar największego miasta stanu Waszyngton podzielony został na strefy dwóch rodzajów – strefy A oraz B.
– A to strefy centrum miasta oraz te z największą ilością wynajmów.
– B z kolei to obszary w których zainteresowanie usługą jest mniejsze.
– Gdy wynajem rozpoczyna się w strefie A, a zakańczany jest w strefie B, klient obciążany jest dodatkową kwotą 4,99 USD (ok. 20 PLN).
– Gdy wynajem rozpoczyna się w strefie B, a zakańczany jest w strefie B, klient otrzymuje bonus w wysokości również 4,99 USD.
– Gdy wynajem kończy się w tej samej strefie w której został rozpoczęty, klient nie otrzymuje ani bonusu ani nie jest dodatkowo obciążany.

Rozwiązanie wprowadzone przez Car2Go może przypominać to które wprowadziła Vozilla kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, że operator elektrycznego carsharingu podzielił teren Wrocławia na 3 strefy w których zakończenie wynajmu determinuje stawkę po której rozliczany jest cały wynajem. Im strefa w której zakończenia wynajmu jest bardziej peryferyjna, tym wyższa stawka minutowa jest stosowana. Forma rozliczania wynajmów u obu operatorów jest inna natomiast sam fakt segmentacji terenu miasta w którym usługodawca udostępnia swoją usługę służy temu samemu, czyli nakłaniania klientów do pozostawiania samochodów w tych strefach które wg operatorów są najbardziej oblegane, a co za tym idzie najwięcej się w nich zarabia.

Car2Go z Seattle i Vozillę oprócz segmentacji stref łączy jeszcze jeden dość istotny szczegół, który zresztą ma niebagatelny wpływ na opisany podział obszarów miasta. Obaj usługodawcy działają w „swoich” miastach na zasadzie umowy z lokalnym samorządem. Współpraca z miastem daje szereg benefitów, szczególnie w zakresie opłat parkingowych, natomiast niesie ona też za sobą obowiązek pokrycia strefą wynajmu całość powierzchni miasta, niezależnie od tego czy jest to duże osiedle mieszkaniowe, czy teren leśny leżący w granicach administracyjnych. Z tego względu zarówno Vozilla jak i Car2Go 2 Seattle udostępnia usługę na terenie całego miasta a nie na terenie wybranych stref jak to robią konkurenci z usług nie współpracujących z samorządami. Nie mogąc ograniczyć stref i dostępu do usługi tylko w miejscach o największym zainteresowaniu, opisani usługodawcy wprowadzają takie właśnie segmentacje aby zniechęcać klientów do pozostawiania samochodów w miejscach gdzie zainteresowanie klientów taką usługą jest najniższe, co ma realnie działać ku maksymalizacji przychodów z prowadzonej działalności.

Udostępnij przez :

Dodaj komentarz