Carsharing po śląsku? Jaworzno z planami na 2018.

  • Post author:
  • Post category:Polska

Ciekawe wieści dotarły do nas ze Śląska. Otóż w Jaworznie, znanym na południu z wielu działań związanych z elektro-mobilnością, w marcu doszło do debaty o wzniosłym tytule: „Miasto Idei”. W głównej mierze, konferencja była poświęcona mobilności masowej, czyli komunikacji autobusowej, wykorzystującej pojazdy elektryczne. Mimo że Jaworzno jest liderem w zakresie wykorzystywania taboru elektrycznego w skali całego kraju, to jednak nadal władze dostrzegają możliwości rozwoju w tym zakresie. Wśród pomysłów, pojawił się m.in koncept likwidacji zatoczek autobusowych, aby skrócić czas przejazdu liniowych autobusów, przez fakt braku straty czasu na włączanie się ich do ruchu, czy choćby oparcie mobilności autobusowej wyłącznie na pojazdach elektrycznych.

Nie to jednak, w głównej mierze wzbudziło naszą ciekawość. Szczególnie zainteresowały nas pomysły stworzenia elektrycznej miejskiej wypożyczalni rowerów, a także nieśmiałe jeszcze głosy mówiące o potrzebie udostępnienia w mieście systemu typu Carsharing. Miejska usługa opierać miałaby się wyłącznie na samochodach elektrycznych w ilości 200 sztuk. Widoczna w przypadku Jaworzna jest inspiracja z Dolnego Śląska, gdzie Wrocław rozpoczął proces przekuwania idei elektrycznego współdzielenia samochodów, w czyny, zamykając przetarg na takie pojazdy pod koniec zeszłego roku. Mimo że na „elektryki” z herbem Wrocławia przyjdzie jeszcze chwilę poczekać, to jak widać kolejne aglomeracje mają ochotę pójść tym śladem, czego dowodem było zaproszenie w ramach eksperta, przedstawiciela magistratu wrocławskiego, który opowiedział na konferencji o blaskach i cieniach takiego systemu.

Oprócz informacji stricte związanych z Carsharingiem, na konferencji omawiano również obecne możliwości Polski jako miejsca, gdzie możliwa jest produkcja samochodów elektrycznych, które w szerszym zakresie mogłyby wyjechać na nasze ulice, jednakże zarówno na rozwój tego ambitnego tematu, jak i rozwiązania jaworzyńskich problemów drogowych, poprzez udostępnienie dla mieszkańców pojazdów współdzielonych, przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać, bowiem mimo niemalże jednogłośnej zgody potwierdzającej sens istnienia takich systemów, żadne odważniejsze deklaracje, oraz daty nie zostały ogłoszone. Najważniejszą, natomiast konkluzją wynikającą z całej debaty, okazał się fakt, iż podobnie jednogłośnie, uznano że aby elektro-mobilność nie tylko w Jaworznie, ale też w całej Polsce miała rację bytu, biznes wraz z samorządem muszą współpracować, gdyż działanie każdego z organów w pojedynkę, w opinii zgromadzonych, nie ma racji bytu w ostatecznym rozrachunku nie przyniesie sukcesu.

Udostępnij przez :

Ten post ma 7 komentarzy

  1. The most talked about weight loss product is finally here! FitSpresso is a powerful supplement that supports healthy weight loss the natural way. Clinically studied ingredients work synergistically to support healthy fat burning, increase metabolism and maintain long lasting weight loss. https://fitspresso-try.com/

Dodaj komentarz