Pierwsze spotkanie branży Carsharing za nami.

  • Post author:
  • Post category:Polska

Branża współdzielonej mobilności samochodowej w Polsce jest dopiero w powijakach. Nie zmienia to jednak faktu że w toku kreowania się rynku, nastąpi potrzeba organizacji spotkań zaangażowanych w rozwój tegoż rynku. I takie właśnie spotkanie, odbyło się w dniu dzisiejszym w Warszawie, w siedzibie globalnej kancelarii prawnej DLA Piper, która była jednocześnie jego organizatorem.

 Na spotkaniu zgromadzili się przedstawiciele firm zaangażowanych w Carsharing w Polsce, m.in: 4Mobility, Arriva, Egis Enigma, LeasePlan, Panek, Traficar, a także samorządów miejskich z Krakowa, Poznania i Warszawy. Z ramienia organizatora występowali przedstawiciele DLAPiper, oraz Fundacji Polska Parkuje.

Spotkanie było pierwszą w tej skali możliwością wymiany poglądów oraz spojrzeń na obecny, oraz, przede wszystkim przyszły obraz rozwijającej się branży w Polsce. Istotne argumenty za rozwojem współdzielonej mobilności samochodowej przedstawili działacze miejscy, a także operatorzy już istniejących, oraz przygotowujących się do rozpoczęcia działalności w Polsce usług.

Najważniejszy wniosek, jakie wysnuto z konferencji, to fakt że wsparcie miast, wcale nie musi być konieczne do tego aby system współdzielonej mobilności samochodów odniósł sukces. Oczywiście ważne jest uregulowanie kwestii parkingowych w płatnych strefach, bo to, jak wspólnie założono, jest najważniejszym wyzwaniem postawionym przed całą branżą, a także zrozumienie jak bardzo dużą rolę Carsharing może wkrótce odgrywać w przestrzeni miejskiej i jak należy z tą usługą docierać do świadomości mieszkańców największych polskich miast. Rola samorządów powinna być wspierająca, ale wyłącznie w oparciu o wolnorynkowe działania, gdyż przy przetargach mających wyłonić jednego konkretnego dostawcę usługi, zachodzi ryzyko że tenże podmiot mógłby być dalece faworyzowany przez władze miejskie, co jest sytuacją niepożądaną. Poza głównym wnioskiem, nieśmiało zasugerowano możliwość powstania stowarzyszenia które mogłoby wspierać branżę w obronie swoich interesów, przed wyzwaniami które z pewnością się pojawią, tym bardziej że polska legislacja na obecną chwilę praktycznie nie jest przygotowana na zagadnienia jakie niesie za sobą rozwój tego rynku.

Spotkanie zorganizowane przez DLA Piper, było pierwszym, ale na pewno nie ostatnim z tej serii, ponieważ jak wspólnie dostrzegła większość zgromadzonych, wymiana doświadczeń i dyskusja nad problemami rodzącej się branży, jest fundamentem do jej przyszłego rozwoju.

Udostępnij przez :

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz