Szczecin z nieśmiałymi planami współdzielenia.

  • Post author:
  • Post category:Polska

Wystarczyło aby w drugiej połowie zeszłego roku Carsharing szerzej zawitał do naszego kraju, a coraz to nowe miasta dzielą się swoimi bardziej bądź mniej ambitnymi planami na systemy współdzielonej mobilności. Według najświeższych informacji ze stolicy zachodniego Pomorza, wynika że, Szczecin otrzymał na początku bieżącego roku dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości ćwierć miliona PLN, na zakup 4 samochodów elektrycznych, które zostaną przekazane do dyspozycji wybranych urzędów i placówek oświatowych. Sam ten fakt jest kroplą w morzu polskich potrzeb związanych z elektromobilnością, jednakże dla nas specjalnie interesujący jest fakt, że przy okazji oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta Szczecina, odnośnie zakupu wspomnianych samochodów elektrycznych, zadeklarowano, że miasto poważnie rozważa również stworzenie miejskiego systemu Carsharingu w oparciu o samochody elektryczne. Niestety poza tą lakoniczną wzmianką nie dodano żadnych szczegółów na ile projekt jest realny, oraz kiedy miałby szansę na realizację, niemniej jednak załoga portalu autonaminuty.org będzie bacznie przyglądać się działaniom władz Szczecina w tej kwestii, a sam fakt pojawienia się informacji o zainteresowaniu władz tego typu projektem, należy uznać za dobry prognostyk dla samego miasta nad Odrą, jak i całej branży.

Udostępnij przez :

Ten post ma 39 komentarzy

Dodaj komentarz