Katowice planują ulgi dla Carsharingu, ale tylko ekologicznego.

  • Post author:
  • Post category:Katowice

Górny Śląsk czekał stosunkowo długo na pierwsze usługi współdzielonej mobilności samochodów, bo dopiero od kilku miesięcy, po miastach śląskiej aglomeracji jeżdżą auta Traficara. Największy polski carsharing, nie skupił się jednak na oferowaniu swojej usługi wyłącznie w największym mieście aglomeracji, czyli Katowicach, tylko wydzielił strefę, oferując swoją usługę w większości miast GOPu. O tym, że na Śląsku są plany wspierania usług aut na minuty, informowaliśmy już jakiś czas temu w doniesieniu o projekcie związku metropolitalnego – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który myśli nad stworzeniem udogodnień i benefitów dla usług carsharingu na terenie największej polskiej konurbacji. Prace nad projektem nadal trwają i nie są znane póki co dalsze jego losy, natomiast poza przywołanym związkiem metropolitalnym, sprawy w swoje ręce biorą poszczególni członkowie metropolii.

Samorząd Katowic pracuje właśnie nad uchwałą, zmieniającą uchwałę obecnie regulującą zasady parkowania w płatnej strefie tego miasta. Szczególne miejsce w nowej uchwale zająć mają samochody współdzielone, oraz auta nisko- (hybrydy) oraz zero-emisyjne (auta elektryczne). Dla carsharingu opartego na samochodach hybrydowych (zarówno hybrydy tradycyjne jak i plug-in), lub elektrycznych, wyznaczone miałyby być na terenie granic administracyjnych Katowic, specjalne miejsca na wyłączność. Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia będzie zgłoszenie floty ekologicznych samochodów do magistratu i uzyskanie karty pojazdu współdzielonego. Poza możliwością korzystania z miejsc wyznaczonych, auta posiadające taką kartę, będą mogły uzyskać ryczałtową, specjalną stawkę na parkowanie w miejscach ogólnodostępnych, w ramach płatnej strefy. Każdy podmiot spełniający specjalne warunki brzegowe, będzie mógł skorzystać z wymienionych udogodnień, co przywołuje na myśl rozwiązanie poznańskie, gdzie władze odrzuciły pomysł związany z postępowaniami, mającymi na celu wyłonienie jednego, wybranego podmiotu do realizacji usługi ze wsparciem miasta. Taka „koncesja” wydaje się być najbardziej dogodnym dla mieszkańców rozwiązaniem. W tym momencie warto jeszcze zwrócić uwagę, że Katowice przy okazji omawianej uchwały, pracują również nad udogodnieniami dla prywatnych posiadaczy samochodów ekologicznych, dla których również przewidziane będą konkretne benefity parkingowe. Warunkiem tego jest jednak posiadanie zameldowania na pobyt stały w Katowicach. Przywołujemy ten przykład nie bez powodu, bowiem sam fakt wprowadzania konkretnych udogodnień jest chwalebny, jednak biorąc pod uwagę, szczególny podział administracyjny aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, należy stwierdzić, że prowadzenie carsharingu wyłącznie w samych Katowicach mija się z celem, dlatego też udogodnienia powinny być organizowane w skali całej aglomeracji, a nie tylko pojedynczego miasta, które mimo, że największe, to jednak nadal jest tylko częścią większej całości. Jak już jednak wspomnieliśmy przed momentem, należy cieszyć się, że władze Katowic pracują nad kopiowaniem dobrych wzorców, jednak do pełni sukcesu niezbędne jest podobne działanie w skali wszystkich miast konurbacji, które pobierają opłaty za parkowanie w swoich granicach.

Udostępnij przez :

Ten post ma 2 komentarzy

Dodaj komentarz