Warszawa wybiera nowego operatora mobilnych płatności parkingowych.

  • Post author:
  • Post category:Warszawa

W bieżącym tygodniu warszawski Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na operatora mobilnych, elektronicznych płatności parkingowych. Obecnie parkujący w Warszawie korzystają z aplikacji operatora SkyCash, który oprócz płatnej strefy parkowania w Warszawie, obsługuje podobne w ponad 50-ciu polskich miastach.
Wg deklaracji ZDMu, w zeszłym roku 18% opłat za parkowanie dokonano drogą elektroniczną, ale jest to wciąż mało, jednak z każdym roku tego typu płatności zyskują na popularności. ZDM na podstawie analizy rynku, mimo wykorzystywania usługi oferowanej przez SkyCash, doszedł do wniosku, że obsługę płatności, może oferować większa ilość podmiotów, jednak przetarg ma na celu wyłonienie jednego, docelowego operatora. Istotnym jest jednak fakt, że zwycięzca przetargu, nie będzie miał monopolu na obsługę elektronicznych płatności za parkowanie, bowiem w czasie trwania umowy, ZDM planuje wyłonić kolejnego dostawcę, którego zadaniem będzie zaoferowanie usługi w cenie nie przekraczającej tej, ustalonej w ramach pierwszego postępowania. Można zatem spodziewać się, że docelowo, w Warszawie będzie można wkrótce wybierać pomiędzy dwoma usługodawcami.
ZDM wymaga od oferentów doświadczenia w postaci, organizacji za pośrednictwem platform mobilnych minimum 250 000 płatności rocznie, w przeciągu ostatnich 3 lat. Najważniejszym kryterium w wyłonieniu zwycięzcy postępowania jest zaoferowana cena, która odpowiada za 60% oceny. Pozostałe elementy oceny to zapewnienie dodatkowego kanału płatności (20%) oraz zapewnienie najkrótszego dopuszczalnego okresu awarii (20%). Oferenci mają czas na składanie ofert, do ostatniego dnia października, do godziny 10:00. ZDM z kolei planuje wyłonienie i wdrożenie nowego operatora jeszcze w tym roku.
A co opisywane postępowanie oznacza dla usług warszawskiego carsharingu? Wszyscy trzej operatorzy aut na minuty, którzy oferują swoje usługi w Warszawie, korzystają z systemu SkyCash, z którym są zintegrowane, zapewniając swoim klientom parkowanie w strefie, bez potrzeby jakiejkolwiek interakcji ze strony użytkownika usługi. Samochód po zaparkowaniu w strefie SPP, sam rozpoznaje swoją lokalizację i przesyła do systemu SkyCash wniosek o rozpoczęcie parkowania. Nowy operator elektronicznych płatności za parkowanie, to z pewnością wyzwanie dla operatorów, bowiem dopóki nie będzie znany oficjalnie wyłoniony dostawca, nie będzie znana możliwość integracji i zapewnienia bezobsługowego włączania parkowania. Klienci carsharingu przyzwyczajeni są już do faktu, że przynajmniej w teorii płacenie za postój w SPP ich nie dotyczy i odejście od tej praktyki spotkałoby się z pewnością z niezadowoleniem klientów. Z drugiej jednak strony, ciężko uwierzyć, aby firma działająca w branży płatności elektronicznych, która ostatecznie wygra przetarg, nie była zainteresowana współpracą z usługami aut na minuty, dlatego można spodziewać się, że z perspektywy klienta, niezależnie kto wygra miejski przetarg, nie będzie to odczuwalne.
Udostępnij przez :

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz