Czy beton w końcu kruszeje? I co to oznacza dla „carsharingu”?

  • Post author:
  • Post category:Polska

Coraz częściej w polskich mediach pojawia się informacja mówiąca o pozytywnych zmianach, jakie szykują dla kierowców rządzący. Chodzi konkretnie o zmiany związane z ewidencją pojazdów i kierowców CEPiK 2.0, których efektem miałoby być zniesienie przepisu mówiącego o obowiązku wożenia ze sobą podczas jazdy samochodem, oryginału dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Fakt ciągłego obowiązywania tego przepisu spotyka się z wieloma pytaniami odnośnie jego sensu, zwłaszcza w erze rozwiniętych technologii teleinformatycznych. Biorąc pod uwagę, że nadal obowiązujące przepisy mają swoje korzenie w latach 70-tych zeszłego stulecia, można odnieść wrażenie, że jedynym powodem takiego stanu rzeczy jest opieszałość samorządowców. Można oczywiście stwierdzić, że jest cała masa innych istotniejszych przepisów do pilnej rozwagi rządzących niż problem oryginałów dokumentów, których brak nie powoduje praktycznie żadnego niebezpieczeństwa ani ryzyka dla społeczeństwa, ale jednak niezmienny obowiązek wożenia ze sobą papierowych dokumentów może zastanawiać. Jedyny logiczny argument za ściganiem za brak tych dokumentów, to poprawianie stanu posiadania Skarbu Państwa, tym bardziej, że jak już napisaliśmy, mamy XXI wiek, z którym wymiana i przesył danych łączy się nierozerwalnie. Czy faktycznie zatem tylko opieszałość jest powodem, dla którego ta regulacja wciąż była aktualna?

Warto zwrócić również uwagę na to, jak duże znaczenie opisywany przepis ma dla usług współdzielonej mobilności samochodowej. Wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach o problemach usługodawców aut na minuty, którzy zdecydowali się na udostępnianie swoim klientów kserokopii dowodów rejestracyjnych. Vozilla po kampanii informacyjnej Gazety Wrocławskiej dała za wygraną i zamieniła  kopie dokumentów na oryginały. Panek CarSharing „wytrzymał” nieco dłużej, natomiast ostatecznie również zastąpił kserokopie oryginałami. Spośród pozostałych usług, Traficar w Krakowie zaczynał również od nieoryginalnych dokumentów, podobnie jak EasyShare w Poznaniu. Oczywiście pamiętać należy, że każdy z wymienionych „carsharingów” w razie nałożenia na kierowcę mandatu za brak odpowiednich dokumentów, fundował zwrot środków za to obciążenie. Przedstawiciele usług samodzielnie, ale również poprzez podmioty ich zrzeszające, takie jak choćby Mobilne Miasto, deklarowali próby wpłynięcia na samorządowców, głównie ze względu na fakt, że „carsharing” jest realną siłą, której obowiązujące przepisy wyraźnie przeszkadzają. Czy jednak fakt, że w mediach pojawiają się informację o mających wkrótce nastąpić zmianach, jest spowodowany skutecznym lobby branży współdzielonych samochodów?

Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiedzialne jest za projekt CEPiKu (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) twierdzi, że zniesienie obowiązku wożenia ze sobą w samochodzie dokumentów pojazdu ściśle wiąże się z wprowadzeniem nowych elementów systemu CEPiK 2.0, jednocześnie dementując informacje, wg których obecne systemy w które wyposażone są radiowozy Policji są w stanie weryfikować dane kontrolowanego pojazdu bez weryfikacji ich w oryginałach dokumentów. Obecnie nie wiadomo kiedy projekt CEPiK 2.0 zostanie w pełni ukończony. Problemem z którym obecnie boryka się zespół odpowiedzialny za ten system, jest ewidencja kierowców. Planowane oddanie tego etapu projektu, oszacowane jest na przełom 2019 i 2020 roku. Można zatem spodziewać się, że na zwolnienie z obowiązku przewożenia dokumentu prawa jazdy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zmienić przepis odnośnie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia, ponieważ element CEPiKu 2.0 odpowiedzialny za ewidencję pojazdów, gotowy był już w listopadzie ubiegłego roku. Najwyższy zatem czas, aby uaktualnić „betonowy” przepis który jest nadal istotną przeszkodą dla rozwoju współdzielonej mobilności. Należy się przy tej okazji cieszyć że w końcu coś w tej kwestii się rusza i liczyć, że samorządowcy nie każą nam długo czekać na wprowadzenie nowelizacji tego przepisu i wprowadzeniu go do życia.

Udostępnij przez :

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz